Permalänk

Den gamla Borlängebilden

Var i Borlänge är bilden tagen?

Ett foto från dåvarande Domushuset takterrass var motivet för förra veckans bild. Något som inte var särskilt svårt att lista ut.

Bilden var tagen den 13 juni 1967 och visar alltså takterrassen på Domusvaruhuset som då var under uppförande och skulle invigas senare samma år.

Gatan i bildens mitt är givetvis Stationsgatan och till höger syns en liten utfart som kom från den s k ”Bragefickan” där såväl busshållplats som p-platser fanns. Längre upp i bild ligger Centralbron och på dess andra sida syns byggnaderna där Swahns mekaniska verkstad tidigare höll till.

Den uppmärksamme noterar också att det fortfarande var vänstertrafik när bilden togs och att Centrumkiosken (nuvarande Turistbyrån) inte har byggts ännu.

Nu är det dags för en ny bild. Fundera var och när den kan vara tagen och har du minnen från platsen är också de av intresse.

Skicka lösningen till: Borlänge Tidning, Box 29, 781 21 Borlänge. Svaren kan även e-postas till: nostalgi@dt.se

Svaren ska vara redaktionen tillhanda före torsdag middag. Vinnaren presenteras i BT nästa fredag.

Veckans vinnare: Ulla Brelin.

Vinnaren kan välja mellan två biljetter till Hela huset gungar på Folkets hus/Stora Björn eller två trisslotter. Biljetter till Hela huset gungar hämtas på Folkets hus. Övriga vinster hämtas på BT:s redaktion (1 tr) kl 8–12 samt 13–16.

Stationsgatan, Bragefickan och Centralbron fotograferade från Domustaket sommaren 1967.


Permalänk

Den gamla Borlängebilden

Var i Borlänge är bilden tagen?

Trivsam trängsel eller det gamla vanliga kökaoset på banken.

Oavsett hur förra veckans bild betraktas så var den i alla fall tagen inne på gamla Länssparbanken längs Stationsgatan.

Bilden var tagen för nära nog precis 33 år sedan då den togs den 27 april 1981. Motivet är som nämnts en interiörbild från Länssparbankens kontor längs Stationsgatan i Borlänge.

Inne på Länssparbanken var det då ofta köer av den här typen, inte minst vid löningsdags då såväl Ssab:s som kommunens anställda samt de flesta pensionärer fick sina utbetalningar gjorda via Länssparbanken. Detta torde vara ett av dessa tillfällen.

Nu är det dags för en ny bild. Fundera var och när den kan vara tagen och har du minnen från platsen är också de av intresse. Skicka lösningen till:

Borlänge Tidning, Box 29, 781 21 Borlänge.

Svaren kan även e-postas till: nostalgi@dt.se

Svaren ska vara redaktionen tillhanda före torsdag middag. Vinnaren presenteras i BT nästa fredag.

Veckans vinnare: GT FJellström, Häradsvägen 21A, Borlänge.

Vinnaren kan välja mellan två biljetter till Hela huset gungar på Folkets hus/Stora Björn eller två trisslotter. Biljetter till Hela huset gungar hämtas på Folkets hus. Övriga vinster hämtas på BT:s redaktion (1 tr) kl 8–12 samt 13–16.

Köer på Länssparbankens kontor 1981.


Permalänk

Den gamla Borlängebilden

Var i Borlänge är bilden tagen?

En gammal landsväg väcker onekligen minnen.

I förra veckans fall minnen från Buskåker och hästhandlare Jacobssons bostad.

Förra veckans bild var tagen av Knut Eklund någon gång under 1950-talets slut och visar hur nuvarande Buskåkersvägen såg ut förr. En väg som förr utgjorde gamla riksvägen mot Stockholm.

Till vänster kan man se infarten till det som då var Stora Tuna lantmannakommun och det röda trähuset närmast kameran beboddes av överlärare Arvid Österlund vid Kyrkskolan. Huset i mitten t v och det vita stenhuset i bildens mitt ägdes av hästhandlare Åke Jacobsson. Han byggde huset 1913 och det var bebott fram till 1958 då familjen flyttade till Annexet vid Buskåkers gästgiveri.

Till höger i bild kan man skymta lite av Holmbergs kiosk som låg strax invid nedfarten till Frostbrunnsdalen.

– Huset i mitten var under min uppväxt på 50-talet obebott och vi var strängt förbjudna att gå dit. Jag tror att där tidigare har funnits ett café samt lägenheter på övre våningen. Tyvärr förstördes denna Buskåkersidyll då den nya vägen byggdes på 1960-talet, berättar veckans vinnare Barbro Lindblad.

Nu är det dags för en ny bild. Fundera var och när den kan vara tagen och har du minnen från platsen är också de av intresse.

Skicka lösningen till: Borlänge Tidning Box 29 781 21 Borlänge.

Svaren kan även e-postas till: nostalgi@dt.se

Svaren ska vara redaktionen tillhanda före torsdag middag. Vinnaren presenteras i BT nästa fredag.

Veckans vinnare: Barbro Lindblad, Häradsvägen 32 B, Borlänge.

Vinnaren kan välja mellan två biljetter till Hela huset gungar på Folkets hus/Stora Björn eller två trisslotter. Biljetter till Hela huset gungar hämtas på Folkets hus. Övriga vinster hämtas på BT:s redaktion (1 tr) kl 8–12 samt 13–16.

Den gamla riksvägen genom Buskåker på 1950-talet.


Permalänk

Den gamla Borlängebilden

Var i Borlänge är bilden tagen?

En livsmedelsbuss som levererar ­varor till landsbygdens folk.

Det var vad vi såg på förra veckans bild som var tagen i Fagerbacken.

Många av de som svarat har fullt förståeligt trott att ­varubussen på bilden var klassiska Duvnäsbagar’ns (Bulltuta ofta kallad) varubuss som förr turnerade runt med sina varor på landsbygden. Det är dock fel då bussen på bilden tillhörde Öbergs Livs som levererade matvaror och ska ha haft sitt lager i Mats Knuts.

Bilden var tagen den 16 november 1983 och platsen Öbergs Livs stannat vid då var Fagerbackens by strax söder om Borlänge. På bilden ser vi hur kunderna ­Gunda och Ingrid Andersson försett sig med två ­välfyllda matkassar som lämnas över av chauffören Leif Pers.

Att det handlar om just Fagerbackens by är svårt att se, men veckans vinnare Ann-Britt Wahlström var en av dem som kände igen både systrarna Andersson och omgivningen.

–?Bilden är tagen nära Sammilsgården som är Fagerbackens äldsta gård och varifrån min farfarsfar härstammar. Gunda och Ingrid är min fars kusiner och jag har ofta promenerat längs vägen man ser, berättar hon.

Nu är det dags för en ny bild. Fundera var och när den kan vara tagen och har du minnen från platsen är också de av intresse.

Skicka lösningen till: Borlänge Tidning, Box 29, 781 21 Borlänge.

Svaren kan även e-postas till: nostalgi@dt.se Svaren ska vara redaktionen tillhanda före torsdag middag. Vinnaren presenteras i BT nästa fredag.

Veckans vinnare: Ann-Britt Wahlström, Solrosgatan 23, Borlänge.

Vinnaren kan välja mellan två biljetter till Hela huset gungar på Folkets hus/Stora Björn eller två trisslotter.

Biljetter till Hela huset gungar hämtas på Folkets hus. Övriga vinster hämtas på BT:s redaktion (1 tr) kl 8–12 samt 13–16.

Öbergs Livs levererar matkassar till Fagerbackens by 1983.


Permalänk

Den gamla Borlängebilden

Var i Borlänge är bilden tagen?

Domusvaruhuset glömmer Borlängeborna inte i första taget. Något som kan konstateras utifrån den senaste veckans svarsskörd.

Bilden var tagen den 15 maj 1984 och som alla visste var det tagen inne på gamla Domusvaruhuset, nuvarande Liljanhuset, i Borlänge.

I vänster bildkant kan man skymta dåvarande spelhörnan och rullbanden leder ned till det under affärsplanet där man bl a sålde husgeråd, kläder, skor, böcker och radio- och tv.

Domusvaruhuset byggdes vid mitten av 1960-talet och innehöll dessutom en stor livsmedelsbutik och där såldes även skivor, leksaker och porslin. Chef för husgerådsavdelningen var mannen t v i rullbandet, Olle Eriksson.

– När varuhuset invigdes 1967 åkte jag och en kompis från Lennheden ned till Domus bara för att åka på rullbandet upp och ner, om och om igen. sen gick vi till fotoautomaten och tog en bildserie om fyra bilder för två kr styck, berättar Sretjko Apostolovitj som också blev veckans vinnare.

Orsaken till att bilden togs var att varuhuset hade drabbats av ett strömavbrott. Flickan i barnvagnen, Elisabeth Karlsson, tog dock det hela med ro.

Nu är det dags för en ny bild. Fundera var och när den kan vara tagen och har du minnen från platsen är också de av intresse.

Skicka lösningen till: Borlänge Tidning, Box 29, 781 21 Borlänge. Svaren kan även e-postas till: nostalgi@dt.se

Svaren ska vara redaktionen tillhanda före torsdag middag. Vinnaren presenteras i BT nästa fredag. Veckans vinnare: Sretjko Apostolovitj, Hagavägen 63, Borlänge.

Vinnaren kan välja mellan två biljetter till Hela huset gungar på Folkets hus/Stora Björn eller två trisslotter. Biljetter till Hela huset gungar hämtas på Folkets hus. Övriga vinster hämtas på BT:s redaktion (1 tr) kl 8–12 samt 13–16.

OBS! Ingen bloggen gör  nu uppehåll med ”Gamla bilden”  i två veckor. Under tiden finns tävlingen givetvis kvar i pappersutgåvan av BT.

Interiör från Domusvaruhuset 1984.


Permalänk

Den gamla Borlängebilden

Var i Borlänge är ilden tagen?

Buskåker, mejerivaror och husvagnar.

Det är facit till förra veckans bild som visade gamla Buskåkers mejeri.

Bilden var tagen den 27 oktober 1977 och visar alltså det hus, med adress Buskåkersvägen 3, som en gång var hemvist för Buskåkers mejeri vilket sorterade under Dalarnas mejeriförening. Dit levererade bönderna i Stora Tuna sin mjölk ända fram till 1937 då Stora Tuna mejeri i Gylle, som då tillhörde Stora Tuna kommun, stod färdigt.

Då bilden togs var mejeriverksamheten sedan länge nedlagd och istället var det då företaget Carleff´s Husvagnar som höll till på platsen.

– Ägaren till Carleff hade en stor Plymouth Valiant stationsvagn vilket vi tyckte var en väldigt imponerande bil, berättar Gunnar Dicander som är uppväxt i komministerbostaden som låg mitt emot.

På senare år har husvagnarna dock ersatts med bilar, men byggnaden som sådan finns ännu kvar.

Nu är det dags för en ny bild. Denna gång har vi valt en interiörmiljö många Borlängebor sannolikt kan känna igen. Fundera var och när den kan vara tagen och har du minnen från platsen är också de av intresse.

Skicka lösningen till: Borlänge Tidning, Box 29, 781 21 Borlänge. Svaren kan även e-postas till: nostalgi@dt.se

Svaren ska vara redaktionen tillhanda före torsdag middag. Vinnaren presenteras i BT nästa fredag.

Veckans vinnare: Eva Lind, Krondikesgatan 1, Borlänge.

Vinnaren kan välja mellan två biljetter till Hela huset gungar på Folkets hus/Stora Björn eller två trisslotter. Biljetter till Hela huset gungar hämtas på Folkets hus. Övriga vinster hämtas på BT:s redaktion (1 tr) kl 8–12 samt 13–16.

Gamla Buskåkers mejeri på hösten 1977.


Permalänk

Den gamla Borlängebilden

Var i Borlänge är bilden tagen?

Sotarnostalgi var det gott om på förra veckans bild.

En bild som var tagen längs Vasagatan vid mitten av 1960-talet.

Bilden var tagen på trottoaren utanför hyreshuset med adress Vasagatan 13 där sotarna i Borlänge i många år haft, och har än i dag, sina lokaler. Lokaler som åtminstone förr benämndes ”Sotarkammaren”.

Till vänster i bild kan man också se fasaden till hyreshuset som än i dag är målat i samma färg. Personerna på bilden står strax söder om korsningen Vasagatan – Industrigatan och på andra sidan gatan ligger numera Jesu Kristi kyrka.

Bilden är tagen ungefär vid mitten av 60-talet och längt till höger på bilden syns kameraägaren Curth Lundberg som här fått någon annan att agera fotograf.

Nu är det dags för en ny bild. Fundera var och när den kan vara tagen och har du minnen från platsen är också de av intresse. Skicka lösningen till: Borlänge Tidning, Box 29, 781 21 Borlänge.Svaren kan även e-postas till: nostalgi@dt.se Svaren ska vara redaktionen tillhanda före torsdag middag. Vinnaren presenteras i BT nästa fredag.

Veckans vinnare: Hans Lindén, Risbindargatan 65J, Borlänge.

Vinnaren kan välja mellan två biljetter till Hela huset gungar på Folkets hus/Stora Björn eller två trisslotter. Biljetter till Hela huset gungar hämtas på Folkets hus. Övriga vinster hämtas på BT:s redaktion (1 tr) kl 8–12 samt 13–16.

Utanför ”Sotarkammaren” vid Vasagatan 13, ungefär vid mitten av 60-talet.


Permalänk

Den gamla Borlängebilden

Var i Borlänge är bilden tagen?

Ganska prick 27 år på nacken hade bilden från förra veckan.

En bild som visade parhusbyggen längs Forgatan i Domnarvet.

Forgatan ligger strax efter Domnarvets skola och löper parallellt med Tolvmilavägen. Där påbörjades vintern 1986/87 uppförandet av ett antal bostadsrätter i parhusform. Något som kan ses på bilden som är tagen 26 februari 1987.

Husen byggdes av företaget JM Bygg och totalt blev det fem stycken parhus längs gatan och dessa ska ha varit inflyttningsklara till midsommaren 1987. priset för en fyrarummare med kök gick då loss på 20 000 kronor.

– För det priset fick man också en carport med förråd och en liten tomt med gräsmatta. Ett jättetrevligt boende, konstaterar veckans vinnare Gun Agneteg som numera dock bor på Krokgatan.

Nu är det dags för en ny bild. Fundera var och när den kan vara tagen och har du minnen från platsen är också de av intresse.

Skicka lösningen till: Borlänge Tidning, Box 29, 781 21 Borlänge.

Svaren kan även e-postas till: nostalgi@dt.se Svaren ska vara redaktionen tillhanda före torsdag middag. Vinnaren presenteras i BT nästa fredag.

Veckans vinnare: Gun Agneteg, Krokgatan 35, Borlänge.

Vinnaren kan välja mellan två biljetter till Hela huset gungar på Folkets hus/Stora Björn eller två trisslotter. Biljetter till Hela huset gungar hämtas på Folkets hus. Övriga vinster hämtas på BT:s redaktion (1 tr) kl 8–12 samt 13–16.

Parhusen byggs längs Forgatan i Domnarvet. Fotot taget 26 februari 1987.


Permalänk

Den gamla Borlängebilden

Var i Borlänge är bilden tagen?

En gång fanns en curlingbana invid Domnarsvallen.

Det bevisades genom förra veckans tävlingsbild.

Bilden var tagen ungefärligen vid 1960-talets mitt och det vi ser är en man som spelar curling på Domnarsvallen dåvarande curlingbana.

Banan låg i ”Vallens” norra del, där också utrymmen för stav, höjd- och längdhopp fanns tidigare, och överst i bildens vänstra hörn kan man också se taket till norra läktaren och mitt i bild syns också den gamla ståplatsläktaren till vilken inträdet under 60-talet kostade 2 kr.

– Ståplatsläktaren kallades barnsektion och där stod jag själv ofta i min ungdom och trängdes och hejade på Brage, berättar Georg Norgren.

”Körv-Åke” Eriksson har också minnen från ”barnsektionen”.

– Där såg vi småpojkar hur ”Nacka” Skoglund blev helt bortplockad av en av Brages då bättre spelare, Bernt Rosell. Huset man skymtar i bakgrunden är doktor Hejenstedts mottagning, vet ”Körv-Åke” att berätta.

Rolf Amundsson vet att curlingklubben höll till på Domnarsvallen från 1944 fram till dess att curlinghallen byggdes invid ishallen i Gylle vid slutet av 60-talet. Han tror också att fotoårtalet kan vara 1966.

– Det är en ren gissning, men möjligen kan läktaren i bakgrunden vara en tillfällig extraläktare som sattes dit i samband med kvalmatchen mot Gais hösten 1965 och som sedan blev kvar, funderar han.

Nu är det dags för en ny bild. Fundera var och när den kan vara tagen och har du minnen från platsen är också de av intresse.

Skicka lösningen till: Borlänge Tidning Box 29 781 21 Borlänge.

Svaren kan även e-postas till: nostalgi@dt.se

Svaren ska vara redaktionen tillhanda före torsdag middag. Vinnaren presenteras i BT nästa fredag.

Veckans vinnare: Georg Norgren, Tångringsgatan 9, Borlänge.

Vinnaren kan välja mellan två biljetter till Hela huset gungar på Folkets hus/Stora Björn eller två trisslotter. Biljetter till Hela huset gungar hämtas på Folkets hus. Övriga vinster hämtas på BT:s redaktion (1 tr) kl 8–12 samt 13–16.

Domnarvsvallens curlingbana vid mitten av 60-talet.


Permalänk

Den gamla Borlängebilden

Var i Borlänge är bilden tagen?

Stationsgatan 22, Rekord-Kem och Boströms Livs var välbekant för många.

Så var det också det rätta svaret på förra veckans bild.

Bilden var tagen någon gång vid mitten av 1960-talet och fotograf var tidigare Borlängeföretagaren Curth Lundberg från vilkens anhöriga tidningen fått låna ett antal bilder från förr. Bilden visar alltså Stationsgatan 22, mitt emot Maximkiosken.

Boströms Livs var som synes en Ica-butik och ska ha haft lite delikatessprägel då man där hade mycket av de varor som inte fanns hos stadens andra delikatessbutik, Luck, vilken var omnämnd i dessa spalter för någon vecka sedan. Boströms Livs hade också lokala leverantörer och bl a köptes potatis in från lokale potatisodlaren Åke Backman.

– Min bror och jag paketerade potatisen i 3 kg-påsar vilka vi körde till butiken i en Volvo PV, berättar Per Backman som också har delar av butikens originalinredning i sin källare.

Bredvid ligger Rekord-Kem, som i dag bytt namn till Bergeå kemiska tvätt, och strax utanför bild till vänster ligger Humlans fritidsgård. Till höger om Ica-butiken låg förr Qvarnströms Päls där bl a sångaren Sven-Erik Wikström arbetade.

Nu är det dags för en ny bild, också den tagen av Curth Lundberg. Fundera var och när den kan vara tagen och har du minnen från platsen är också de av intresse.

Skicka lösningen till: Borlänge Tidning, Box 29, 781 21 Borlänge.

Svaren kan även e-postas till: nostalgi@dt.se Svaren ska vara redaktionen tillhanda före torsdag middag. Vinnaren presenteras i BT nästa fredag.

Veckans vinnare: Ingmarie Nygårds, Floda by, Borlänge.

Vinnaren kan välja mellan två biljetter till Hela huset gungar på Folkets hus/Stora Björn eller två trisslotter. Biljetter till Hela huset gungar hämtas på Folkets hus. Övriga vinster hämtas på BT:s redaktion (1 tr) kl 8–12 samt 13–16.

Stationsgatan 22 med Boströms Livs, mitten av 60-talet.